MENU

ZNAJDŹ NAS NA:

Polska Akademia Aikido

Polska Akademia Aikido, Stowarzyszenie Sztuk Pięknych i Sztuk Wojennych z siedzibą w Szczecinie ( w skrócie PAA) powstała w drugiej połowie lat 90-tych. Jest organizacją skupiającą kluby z Konina, Szczecina i Łodzi. Celem jej założenia było zrzeszenie klubów chcących praktykować aikido według przekazu mistrza Hirokazu Kobayashi i ułatwienie jej członkom kontaktu z jego uczniem i następcą, mistrzem André Cognard.

Od momentu powstania, Polska Akademia Aikido ściśle współpracuje z mistrzem André Cognard stojącym na czele francuskiej organizacji Akadémie Autonome d'Aikido Kobayashi Hirokazu (3A) oraz będącym członkiem rady Shihanów Kokusai Aikido Kenshukai (Kobayashi Hirokazu Ha) w skrócie KRA (Kobayashi Ryu Aikido).
W wyniku tej współpracy mistrz Cognard regularnie odwiedza nasz kraj, prowadząc przynajmniej raz w roku staż oraz oddelegowując do współpracy z nami swoich uczniów.

Początkowo opieką nad rozwojem technicznym naszej organizacji (jej członków) zajmowali się tacy nauczyciele jak Etienne Leman Sensei, Christian Juchat Sensei czy Patrick Matoian Shihan.
Obecnie rolę nauczyciela-opiekuna Polskiej Akademii Aikido pełni Maciej Strzechowski Shihan

Po przejściu okresu próbnego Polska Akademia Aikido stała się pełnoprawnym członkiem - Kokusai Aikido Kenshukai (Kobayashi Hirokazu Ha) w skrócie KRA  (Kobayashi Ryu Aikido) skupiającej organizacje działające na terenie Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Indii, Indonezji, Maroko, U.S.A. Irlandii, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Hiszpanii oraz Japonii. Dyrektorem technicznym Polskiej Akademii Aikido jest Maciej Strzechowski Shihan.