MENU

ZNAJDŹ NAS NA:

Kobayashi Hirokazu

Kobayashi Hirokazu w 1946 r. spotkał mistrza Morihei'a Ueshibę i zafascynowany jego pokazami pozostał, aż do jego śmierci, jednym z najbliższych uczniów.

W 1964 r. otrzymał 7 dan, a w 1968 r. 8 dan aikido. Przed śmiercią mistrz Ueshiba podobno wyraził życzenie, aby Hirokazu Kobayashi propagował aikido poza Japonią i spróbował wspomagać swego najwybitniejszego ucznia Koichi’ego Tohei w niedopuszczeniu do rozłamu w aikido. Misja nie powiodła się. Tohei nie zdołał się porozumieć z synem Ueshiby, Kisshomaru i założył własną organizację Ki Asscociation. H. Kobayashi prowadził dalej swą działalność w Osace w Buiku-kai Osaka.

Hirokazu Kobayashi poza Japonią

W 1969 r. przyjechał do Europy i prowadził staże we: Włoszech, Francji, Niemczech, Belgii, Holadii i Szwajcarii. Najwybitniejszymi uczniami mistrza H. Kobayashi okazali się mistrzowie Andre Cognard z Francji i Giampietro Savegnago z Włoch.

H. Kobayashi prowadził treningi i pokazy na całym świecie, także na: Hawajach, w obu Amerykach Australii i Afryce.

Hirokazu Kobayashi w Polsce

Tradycje i przekaz stylu H. Kobayashiego są kontynuowane i nauczane w następujących organizacjach:

  • Polskiej Akademii Aikido Stowarzyszenie Szkoła Sztuk Pięknych i Sztuk Wojennych, z siedzibą w Szczecinie, prowadzonej przez Macieja Strzechowskiego (6 dan), Krzysztofa Gozdowskiego (4dan), Marka Tomaszewskiego (4 dan) i Kamila Koszelę (3 dan).
  • Autonomicznej Akademii Aikido, prowadzonej przez Roberta Gembala (6 dan)
  • Polskiej Unii Aikido, prowadzonej przez Jacka Wysockiego (8 dan), ucznia Mistrza G. Savegniago.
  • Polskim Centrum Sztuk Walki, prowadzonym przez: Przemysława Bobkowskiego, Marcina Ziółkowskiego, Janusza Górskiego i innych, którzy są bezpośrednimi uczniami Etienne'a Lemana.
  • Polska Akademia Aikido Kobayashi Hirokazu, prowadzonej przez Patricka Matoian (6 dan).

wróć