MENU

ZNAJDŹ NAS NA:

Dojo

Miejsce, gdzie ćwiczy się i medytuje. Ma ono przywodzić shintoistyczny mit Ame no yuki ashi Unoszący Się Niebiański Most, z którego bogowie Kami mieli stworzyć Japonię poprzez poruszenie morza włócznią.

Ściany w dojo mają charakter symboliczny. Głównym punktem jest Kamiza, która powinna znajdować się na wschodzie. Wg mitologii japońskiej to tam zasiadają bóstwa (Kami - oznacza bogów shinto). W tym właśnie miejscu nauczyciel udziela lekcji w pozycji shimoza. Dojo nie jest jednak miejscem religijnym. Jego umiejscowienie wynika z tradycji japońskiej i dotyczy zharmonizowania energii (harmonia ze Wschodzącym Słońcem).

W kamiza umieszcza się tokonoma - kaligrafię dotyczącą drogi, portret twórcy, O sensei Morihei Ueshiby oraz kwiaty. Wszystko po to aby przypomnieć prowadzącemu zajęcia, że jego funkcja polega na przekazywaniu sztuki, która zaczęła się na długo przed nim.

Wobec tej ściany musi być zachowana odpowiednia postawa wszystkich znajdujących się w dojo:

  • W kamiza może siadać tylko nauczyciel
  • Uczniowie nie powinni nigdy tam siadać, ani obracać się do niej plecami, kiedy kłaniają się partnerowi wyższemu rangą
  • Składamy hakama przodem do kamiza
  • Niczego tam nie kładziemy
  • Nie może tam być osób postronnych
  • Jeżeli przechodzi się między sensei lub sempai i kamiza, należy się ukłonić

Kolejną ścianą (miejscem) jest shimoza, która znajduje się naprzeciwko kamiza. W tym miejscu zasiadają uczniowie. Zawsze przodem do kamiza - od prawej uczniowie wyżsi stopniem po ich lewej niżsi stopniem.
Za shimoza chowa się broń.

Następnym miejscem w dojo jest joseki. Jest to specjalne miejsce, w którym mają prawo zasiadać asystenci - blisko shimoza (jeżeli ich stopień jest dużo wyższy od stopnia zasiadających w shimoza) lub jeżeli na zajęciach przebywa nauczyciel wyższy stopniem od prowadzącego - po stronie kamiza.

Ostatnim miejscem jest shimozeki. Jest to miejsce przeznaczone dla widzów i gości nie biorących udziału w ćwiczeniach.


wróć